Отзивчивите (Responsive) банери и реклами

Накратко какво са „Отзивчивите реклами“ или „респонсив“ (Responsive). Най – ясно казано „Отзивчивите“ реклами коригират техния размер и пасват на всяко свободно пространство в уеб саъта където са визуализирани тъй като рекламите се адаптират към наличното пространство на екрана. Също като структурата на интернет страниците HTML5 ви позволява да бъдат създадени отзивчиви банерни реклами, които се коригират с всеки екран или устройство. Правилното показване на…

Please disable your Ad blocker to continue viewing our content. Some of the Banner ads examples may be blocked.