Това е най-често срещаният красив и анимиран тип рекламен банер. HTML5, изготвен с Adobe Animate CC, Google Web Designer или ръчно кодиран GSAP / JS. Примери за визуално приятни HTML5 реклами , които отговарят на изискванията на Adwords, DoubleClick и тн.

СТАТИЧНИ5FPS GIF БАНЕРИGSAP JS бАНЕРИHTML5 БАНЕРИResponsive HTML5 FACEBOOK РЕКЛАМА2D анимация