2D анимирани реклами и видеоклипове | Използвайте видео анимация за да представите своята услуга в интернет страниците и/или в социалните мрежи.

Статични5FPS GIF HTML5 банериGSAP+JSResponsive HTML5Rich Media AdsAMPHTMLFacebookанимирани SVG логаSVG анимация за уебSVG банери/реклами2D


2d видеореклами за социалните медии – Instagram Stories, видеореклами за Facebook

Instagram Stories се превърнаха в един от най-ангажиращите формати днес. Всеки ден 55% от бизнеса създават поне по една история през един типичен месец. Цялата експозиция, която вашите 2d видеореклами могат да получат чрез социални сайтове, е страхотна, тя не само привлича вниманието но и може да се използва за насочване на различни цели – от продажбите на уебсайтове до осведомеността за продукт, бранд или марка.

Ние Не използваме шаблони и онлайн генератори на анимации.

Ще създадем привлекателни и зашеметяващи 2d анимации за социалните медии(или смесени реклами) със страст.Please disable your Ad blocker to continue viewing our content. Some of the Banner ads examples may be blocked.