За една успешна рекламна кампания тези дни, Facebook рекламата е наложителна. / JPG и PNG Facebook Реклами (които отговарят на изискванията на Facebook).

СТАТИЧНИ5FPS GIF БАНЕРИGSAP JS бАНЕРИHTML5 БАНЕРИResponsive HTML5 FACEBOOK РЕКЛАМА2D анимация