За една успешна рекламна кампания тези дни, Facebook рекламата е наложителна | JPG и PNG Facebook Реклами (които отговарят на изискванията на Facebook).

Статични5FPS GIF HTML5 банериGSAP+JSResponsive HTML5Rich Media AdsAMPHTMLFacebookанимирани SVG логаSVG анимация за уебSVG банери/реклами2D


Please disable your Ad blocker to continue viewing our content. Some of the Banner ads examples may be blocked.